vriglen (H)

ustø, t.d. ein stol
Sjå også vryglen.

Hankjønn
vriglen
Hokjønn
vriglí
Inkjekjønn
vrigli
Fleirtal
vriglne
Komparativ
vriglnare
Superlativ
vriglnaste
Bunden
 
Hankjønn
vriglni
Ho/inkjekjønn / feirtal
vriglne
Superlativ hankjønn
vriglnasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (19.11.2004)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (12.12.2015)
Id fra gammalt system:
3474
Intern kommentar:
KKH: Valle au. Vryglen? Bjynn sette seg på an krakk'e som va' så vryglen at 'an ralla av 'ó.