kaksen

løyen, morosam person
Sjå også lǿgleg (H) og lǿglèg'e (V).

Hankjønn
kaksen
Hokjønn
kaksí
Inkjekjønn
kaksi
Fleirtal
kaksne
Komparativ
kaksnare
Superlativ
kaksnaste
Bunden
 
Hankjønn
kaksni
Ho/inkjekjønn / feirtal
kaksne
Superlativ hankjønn
kaksnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (24.03.2005)
Id fra gammalt system:
3457
Intern kommentar:
SJ: kakselèg'e?