flangren

utrugjen
Sjå også flangre.

Hankjønn
flangren
Hokjønn
flangrí
Inkjekjønn
flangri
Fleirtal
flangrne
Komparativ
nare
Superlativ
flangrnaste
Bunden
 
Hankjønn
flangrni
Ho/inkjekjønn / feirtal
flangrne
Komparativ hankjønn
flangrnari
Superlativ hankjønn
flangrnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (18.11.2004)
Id fra gammalt system:
3439