skjepte

stelle / setje skapt / skaft på reiskap som må ha dette
Sjå også skapt

Infinitiv
skjepte
Presens eintal
skjepter
Presens fleirtal
skjepte
Preteritum eintal
skjepte
Preteritum fleirtal
skjepte
Perfektum eintal
skjept
Imperativ eintal
skjept!
Imperativ fleirtal
skjepti!
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3266