fantefýi

fantefylgje, flokk med omstreifarar, menn, kvinner og born
Sjå også fant'e og fente.

Ubunden form eintal
fantefýi
Bunden form eintal
fantefýi
Dativ eintal
fantefýæ
Ubunden form fleirtal
fantefýi
Bunden form fleirtal
fantefýí
Dativ fleirtal
fantefýó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (04.11.2010)
Id fra gammalt system:
3041