fuhòl

endetarmsopning, anus
Sjå også fu, fuball'e og fuskór.

Ubunden form eintal
fuhòl
Bunden form eintal
fuhòli
Dativ eintal
fuhòlæ
Ubunden form fleirtal
fuhòl
Bunden form fleirtal
fuhòlí
Dativ fleirtal
fuhòló
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Kropp og helse (menneske)
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (14.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (04.10.2006)
Id fra gammalt system:
2487