flusvirkjen

arbeide fort og unøyaktig
Sjå også flus, fluse og flusen.

Hankjønn
flusvirkjen
Hokjønn
flusvirkjí
Inkjekjønn
flusvirkji
Fleirtal
flusvirkne
Komparativ
flusvirknare
Superlativ
flusvirknaste
Bunden
 
Hankjønn
flusvirkni
Ho/inkjekjønn / feirtal
flusvirkne
Superlativ hankjønn
flusvirknasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (14.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (26.02.2007)
Id fra gammalt system:
2477
Intern kommentar:
15.11.06: Tyding: KKH. Ingen andre hadde høyrt dette.