flaustokk'e

tverrstokkar på tvers i ein slede, under "rèmó"

Ubunden form eintal
flaustokk'e
Bunden form eintal
flaustokkjen
Dativ eintal
flaustokkjæ
Ubunden form fleirtal
flaustokka
Bunden form fleirtal
flaustokkan
Dativ fleirtal
flaustokkó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.09.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (27.02.2007)
Id fra gammalt system:
2121
Intern kommentar:
Svein: noko på slede?