nuvreleg (H)

ugrei arbeidsmåte, ugreitt gjort
Sjå også nuvrelèg'e (V), nuvr'e og nuvren.

Det va' a nuvreleg skapt på dei øksinn.

Hankjønn
nuvreleg
Hokjønn
nuvreleg
Inkjekjønn
nuvreleg
Fleirtal
nuvreleg
Komparativ
nuvrelegare
Superlativ
nuvrelegaste
Bunden
 
Hankjønn
nuvreleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
nuvreleg
Superlativ hankjønn
nuvrelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.09.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.04.2010)
Id fra gammalt system:
2104
Intern kommentar:
Adv?