nuvr'e

person som ikkje er flink med hendene
Sjå også nuvren, nuvrelèg'e (V) og nuvreleg (H).

Ubunden form eintal
nuvr'e
Bunden form eintal
nuvren
Dativ eintal
nuvræ
Ubunden form fleirtal
nuvra
Bunden form fleirtal
nuvran
Dativ fleirtal
nuvró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.03.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (26.04.2013)
Id fra gammalt system:
4984