dyvje

slå hardt
Sjå også dyvje, dyvje seg og døyst'e.

'An duvde ti' Tarjei så 'an datt.

Infinitiv
dyvje
Presens eintal
dyv'e
Presens fleirtal
dyvje
Preteritum eintal
duvde
Preteritum fleirtal
duvde
Perfektum eintal
duvt
Imperativ eintal
dyv!
Imperativ fleirtal
dyvji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (28.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (07.12.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (01.03.2007)
Id fra gammalt system:
2075