dette

falle, ramle
Sjå også dette av.

'U datt néd ó' stigâ.
Passi dikkå så di inkji dette!

Infinitiv
dette
Presens eintal
dett'e
Presens fleirtal
dette
Preteritum eintal
datt
Preteritum fleirtal
dutte
Perfektum eintal
dutti
Imperativ eintal
dett!
Imperativ fleirtal
detti!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Bjørgulv Holen (12.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (23.10.2005)
Id fra gammalt system:
620