trandletili (H)

låvegolv
Sjå også trandetili (V) og trandla(H) og tili.

Ubunden form eintal
trandletili
Bunden form eintal
trandletili
Dativ eintal
trandletilæ
Ubunden form fleirtal
trandletili
Bunden form fleirtal
trandletilí
Dativ fleirtal
trandletiló
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Kropp og helse (menneske)
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (26.09.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (05.11.2008)
Id fra gammalt system:
1949