býhjúringji

hjuring som ser etter storkrøter (býtti)

Det va' hardt vère býhjúringji itt der va' mykji flygji å býtti sèna.

Ubunden form eintal
býhjúringji
Bunden form eintal
býhjúringjen
Dativ eintal
býhjúringâ
Ubunden form fleirtal
býhjúringa
Bunden form fleirtal
býhjúringan
Dativ fleirtal
býhjúringó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Arbeid
Innlese av
Knut K. Homme (2024)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (06.09.2023)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (06.09.2023)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (27.01.2024)