Ordliste

Søketips

Dialektord i søkjefeltet

Når ein skriv inn eit dialektord i søkjefeltet i ordlista, kan det vere ei utfordring å vite korleis ordet er stava. Det kan difor vere lurt å berre skrive inn dei fyrste eller siste bokstavane i ordet. Leitar ein etter ordet «lømendi», kan ein til dømes skrive «løme» eller «mend» i søkjefeltet. Dei fyrste eller siste bokstavane i ordet treng ikkje vere med når ein søkjer. Dersom ein er i tvil om bokstavar midt inne i ordet ein søkjer etter, kan ein bruke teiknet «%». Til dømes «l%men%i». Då skal ordet «lømendi» kome fram.

Nynorskord heiter på vallemål

Dersom ein ynskjer å finne ut kva eit nynorskord heiter på vallemål, så kan ein også oftast finne dette. Du kan velje «forklåring» under «søk etter ord», lengst til venstre under søkjefeltet. Så kan du skrive inn «lemen» i søkjefeltet. Då skal «lømendi» kome fram blant orda som er opplista.

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på Y: 5 | Totalt: 2438 | nullstill
Forklåring Døme
close ylt út'å

ytst utpå (kanten)

check yngjast opp'tt'e

kjenne seg yngre, kvikne til
Sjå også yngjast.

Gófa yngdest opp'tt'e fysst 'an fekk lèse Jens von Bustenskiold ti' jóle.

check yrjandi líten / ǿrandi líten

ørliten

Gunleik ha' a yrjandi lítí fløyte som 'an blés på.

check yrve opp / ørve opp

1. hisse opp (ofte til å gjere noko ein helst ikkje vil gjere)
Sjå også ørve.
2. slå opp gammal skade

1. 'U va' 'kji så móta, men no hav' da yrvt æ opp, så nò vi' 'u.
Di mòge 'kji yrv' 'an opp mei' nò, så var' 'an 'kji havandi i húsi!
2. Yrver an opp an ska'i ell' an verk'e, så ílengjer an det. Du må 'kji yrve opp'tt'e såri, nò som det hèv' bigjynt ti' grò.

check yst i

ytst i

Tórsdalsdammen ligg'e yst i Finndalæ. Yst i fisketaumæ æ der a søkkji.