Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på J: 10 | Totalt: 2708 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check jamgó' slåtte

slåtteteig som har jamnt med gras

På a jamgó' slåtte va' der så mykji gras at an laut breie det útive teigjen.

check jamne ti'

1. mekle, vere mellommann i strid eller usemje
2. rette på klede som ligg ugreitt
3. jamne ut (td jord)

1. Auver jamna ti', så dei tvei hí skjúldest på an grei'e måti.
2. Du lýt jamne ti' spríkjin itt du hèv' sète lengji, så da liggje greitt!
3. Denné mollhaugjen lýt eg jamne ti' nòkå.

check jamt å samt

"støtt og stadig"

'An tvær å ryddar i húsæ sí, jamt å samt.

check jaste seg opp

uttrykk om når mjølk som har stått lenge og vorte sur skil seg i ein ost- og væskedel
Sjå også jaste.

Jaste seg opp gjère ostemassen i súr mjåkk, den lýt an rǿre í.

check jellmorgó

i går morgon (same forklåring som i gjårmorgó)

I jellmorgó våre mi på heiinn å såge ette sauó.

check jerfor góde!

du store min!

Jerfor góde, gjeng'e du sokkeleista út'i snjóræ!

check jólebil

rundt jola 

Auver plage kåm' heim'tt'e jólebil.

check jónsokbil

rundt jonsok

Fókk flutte 'å støylen, jónsokbil.

check júre opp'tt'e

lage nye gjorder på eit trekar (stavkopp'e)

Ti' júre opp'tt'e an hókk'e ell' aire stavkoppa brúka da mykji raun'e ti' gjåri.

check jyskens tí'!

utbrot for uventa hending ("småbanning")

Jyskens ti'; hèv' du handla bíl'e nò att'e!