Ordliste

Søketips

Dialektord i søkjefeltet

Når ein skriv inn eit dialektord i søkjefeltet i ordlista, kan det vere ei utfordring å vite korleis ordet er stava. Det kan difor vere lurt å berre skrive inn dei fyrste eller siste bokstavane i ordet. Leitar ein etter ordet «lømendi», kan ein til dømes skrive «løme» eller «mend» i søkjefeltet. Dei fyrste eller siste bokstavane i ordet treng ikkje vere med når ein søkjer. Dersom ein er i tvil om bokstavar midt inne i ordet ein søkjer etter, kan ein bruke teiknet «%». Til dømes «l%men%i». Då skal ordet «lømendi» kome fram.

Nynorskord heiter på vallemål

Dersom ein ynskjer å finne ut kva eit nynorskord heiter på vallemål, så kan ein også oftast finne dette. Du kan velje «forklåring» under «søk etter ord», lengst til venstre under søkjefeltet. Så kan du skrive inn «lemen» i søkjefeltet. Då skal «lømendi» kome fram blant orda som er opplista.

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på Æ: 5 | Totalt: 6222 | nullstill
Forklåring Døme
check ækre

grasvoll som tidlegare har vore åker

D'æ létt sjå kor hèv vòr a ækre, der æ gjinni slétt mæ a rein nest í.

check æretjóv'e

person som set ut ærekrenkjande utsegner om andre folk

Haddvår va' an fæl'e æretjóv'e, å va' stygg'e å vare fyri.

check ærevit

sterk ærekjensle

'An ha' så sårt a ærevit.

check æsl

ugrei person (vanskeleg å kome til med)

Hú va' a æsl mæ mannæ sí.

check ættesvipi

likskap og særdrag i ei slekt

Eg kjend' 'an på ættesvipâ.