Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. M
 11. N
 12. O
 13. P
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. Å
 19. *
Tal ord på I: 15 | Totalt: 156 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check i / í

i
Sjå også adverbet í.

Eg vi sitje i bílæ å vente ti' du kjæm'e. 'An ha stóre lommu, men der va' líti í da.

check ikring

om lag

Det æ ikring trjå míl frå Valle ti' Bykle kjyrkjebygd.

check innaskors

innvendig mål (uttrykket vert berre bruka når ein måler opp avstander)

Rómi æ fem méter breitt, innaskors.

check innenat

innafor, på innsida av

'U høyre at det tusla innenat klæningjæ.

check innette

innetter

'An gjekk innette vègjæ.

check innigjænom

inn igjennom

Da ha' meldt fælt úveir, men Tór reiste innigjænom líkevæl.

check innmæ

innmed

Eg stód innmæ den stóre furâ å Papa tók meg av.

check inn'tt'emæ

inn langs med

Eg gjekk inn'tt'emæ húseveggjjæ for å inkji var' våt.

check inn'tt'igjænom

innover att

'An gjekk inn'tt'igjænom vègjen att'e.

check inn'tt'ó'

inn att frå

Gunnår kåm plent inn'tt'ó' fjósæ, då grauten stó' på bóræ.

check inn'ttunde

innunder att

Eg kasta dei òverlause skóræ inn'ttunde kvílâ. Eg legg'e detti tæpi inn'tt'undi att'e; det kan barre liggje unde kvílunn.

check inn'tt'å

inn på att

"Hèv' du kåm' inn'tt'å vègjen att'e, 'ell gjeng'e du ennå dèra i úkviddæ?", spúre Augund 'an Tarjei, i tilefónæ.

check inn'å

innpå, inn i mot
Sjå også adverbet inn'å.

Eg kjøyre traktóren inn'å trandan. Det va' såvídt eg kåm inn'å 'an, men 'an datt som enn sekk'e.

check ive

over
Sjå også ivi.

Eg sprang ive bekkjen.

check ivenat

på andre sida

Der ligg'e an fæl'e stein'e ivenat åne.