Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. M
 11. N
 12. O
 13. P
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. Å
 19. *
Tal ord på H: 19 | Totalt: 156 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check heimafor

heimanfor

Heimafor búí åkkå æ tykk'e skóg'e.

check heimenat

heimanfor
Sjå også heimom.

Heimenat åne eig'e Lidvår.

check heimette

heimetter

Heimette rindó æ det snauhei.

check heimigjænom

heimover

Heimigjænom Stavedalen varte eg gjænomvåt av an fæl'e élgar'e.

check heimmæ

heim ved (i retning heimen eller dalen); uttrykket vert oftast bruka på heia

Mi såte heimmæ Varen.

check heimom

heimom
Sjå også heimenat.

Eg kåm heimom Stýkkjemýrbròti førr'ell eg gådde at eg ha' gløymt pípunn mí.

check heim'tt'emæ

heim langs med

Eg gjeng'e heim'tt'emæ strondinn å fiskar.

close heim'ttigjænom

heimover att

check hèrati'

hit (til denne staden)

Vègjen gjenge barre hèrati'.

close hítafor

hitanfor

close hítenat

bortafor, på bortsida av

close hítette

bortetter

close hítigjænom

bortover

check hítmæ

bort ved

Stólen stend'e hítmæ bókhyllâ.

close hítom

bortom

close híttemæ

hit langs med

close hít'tigjænom

bortetter att

close hít't'å

bort på att

close hít'å

bort på