Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. M
 11. N
 12. O
 13. P
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. Å
 19. *
Tal ord på H: 21 | Totalt: 156 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check heimafor

heimanfor

Heimafor búí åkkå æ tykk'e skóg'e.

check heimenat

heimanfor
Sjå også heimom.

Heimenat åne eig'e Lidvår.

check heimette

heimetter

Heimette rindó æ det snauhei.

check heimigjænom

heimover

Heimigjænom Stavedalen varte eg gjænomvåt av an fæl'e élgar'e.

check heimmæ

heim ved (i retning heimen eller dalen); uttrykket vert oftast bruka på heia

Mi såte heimmæ Varen.

check heimom

heimom
Sjå også heimenat.

Eg kåm heimom Stýkkjemýrbròti førr'ell eg gådde at eg ha' gløymt pípunn mí.

check heim'tt'emæ

heim langs med

Eg gjeng'e heim'tt'emæ strondinn å fiskar.

check heim'tt'igjænom

heimover

Vi' du heim'tt'igjænom i ettenónæ?

check hèrati'

hit (til denne staden)

Vègjen gjenge barre hèrati'.

check hítafor

hitanfor

Hítafor bekkjen stend'e det nåkå véne moltu.

check hítenat

bortafor, på bortsida av

Eg stend'e hítenat húsæ, sér du meg alli?

check hítette

bortetter

Såg du kvæ som gjekk hítette vègjæ?

check hítigjænom

1. i retning mot meg
2. bortover

1. Den vóndi hunden kåm hítigjænom i fudd'e fart'e.
2. Øyúv fiska hítigjænom strondí, mót Vóndufs.

check hítive

bortover

Hítive mýran lýste det gúlt av moltu.

check hítmæ

bort ved

Stólen stend'e hítmæ bókhyllâ.

check hítom

bortom

Kjæm'e du hítom ti' mi a bil?

check híttigjænom

bortetter att

Elgjin sprunge híttigjænom mýran, så mi finge alli skòt på da.

check hít'tt'emæ

hit langs med

'An gjekk hít'tt'emæ vatnæ å fiska.

check hítt'å

bort på att

Mi ljóte híttå trandan å gný, sku mi vare færige ti' kvelds mæ dessa treskjingjinn!

check hítunde

bortunder

Signe nøytte seg hítunde loptsvòlí då det kåm a strí fló.

check hít'å

bort på

Sku mi hít'å Bǿlemýran å sjå om der æ moltu?