Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. M
 11. N
 12. O
 13. P
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. Å
 19. *
Tal ord på A: 20 | Totalt: 158 | nullstill
Forklåring Døme
check at

1. til; kjem av "åt"
2. frå (om ettersmak)

1. Eg reiste at skógjæ mæ motórsag å gó' nyste. Torgrím kjøyre konni at kvinninn mæ hest'e å kjerre.
2. Der va' a nòkå særègjí smòk at dei sǿteplæ.

close attafor

bakanfor

close attasti (V)

bakerst, sist, til slutt
Sjå også bakastí

check attat

attåt, i tillegg
Sjå også adverbet attat.

Ko slags drykk'e sku mi hav' attat matæ?

close attemæ

attmed, ved

check attenat

attafor

Traktóren stend'e attenat húsó. Du lýt athuge attenat loptæ, om du hèv kasta bort klokkunn dí dèr.

close attette

bakover

check attí

1. etter
2. attåt

1. Èg kjøyrer skóter å Tóne heng'e attí på skjí.
2. Eg blandar attí nåkå gróvt i stumpedeigjinn.

check atti

bak

Svårtestakkjen hève fedda atti.

close attigjænom

bakover

check attivi

bakover
Sjå også framivi.

Eg datt attivi.

check att'å

bakpå

Èg sykla å Jón sat att'å bakbèraræ.

close austafor

austanfor

close austemæ

aust langs med

close austenat

austanfor

close austette

austetter

close austigjænom

austover

check austmæ

aust ved

Austmæ Slýodden fekk eg alli fisk'e.

check austom

austom

Då da kóme austom Tórsdalen bigjynte det å rigne.

check av

1. av
2. frå
Sjå også adverbet av.

1. Eg fekk bókjí av 'ó.
2. Eg kåm av heiinn blindtròta å gjænomvåt'e.