austemæ

aust langs med

Preposisjon
austemæ
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Preposisjon
Emne
Småord
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (29.08.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
7272