kuse

fille eller einerkvast til å ha kring mineboret når ein borar hol i stein (skal hindre at vatnet i holet ikkje sprutar opp i andletet når ein slår på boret)

Ubunden form eintal
kuse
Bunden form eintal
kusâ
Dativ eintal
kusunn
Ubunden form fleirtal
kusu
Bunden form fleirtal
kusun
Dativ fleirtal
kusó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.04.2011)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (08.12.2017)
Id fra gammalt system:
9994
Intern kommentar:
KKH: "Dei la våte kvistar på bergjet der dei bora. Desse kvistane vart kalla kuse". (Tor B. Homme)