tvåttekåne

fossekall

Ubunden form eintal
tvåttekåne
Bunden form eintal
tvåttekånâ
Dativ eintal
tvåttekånunn
Ubunden form fleirtal
tvåttekånu
Bunden form fleirtal
tvåttekånun
Dativ fleirtal
tvåttekånó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (07.09.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (29.10.2008)
Id fra gammalt system:
974