molltekkje

bruka om når ein har spreidd så mykje naturgjødsel at ein ikkje ser molda på åkeren

Ubunden form eintal
molltekkje
Bunden form eintal
molltekkjâ
Dativ eintal
molltekkjunn
Ubunden form fleirtal
molltekkju
Bunden form fleirtal
molltekkjun
Dativ fleirtal
molltekkjó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (03.09.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9409