drabben (H)

seint og ujamt gangelag

Hankjønn
drabben
Hokjønn
drabbí
Inkjekjønn
drabbi
Fleirtal
drabbne
Komparativ
mei' drabben
Superlativ
mest'e drabben
Bunden
 
Hankjønn
drabbni
Ho/inkjekjønn / feirtal
drabbne
Komparativ hankjønn
mei' drabbni
Superlativ hankjønn
mest'e drabbni
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.05.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9230