fírskjèringji

firskoren trematerial

Ubunden form eintal
fírskjèringji
Bunden form eintal
fírskjèringjen
Dativ eintal
fírskjèringjæ
Ubunden form fleirtal
fírskjèringa
Bunden form fleirtal
fírskjèringan
Dativ fleirtal
fírskjèringó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (25.04.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9165