blonde

1. blanding (helst væske, td oppspedd sur mjølk)
2. blanding (td språkblanding)

1. Førr'ell da reiste 'å heií om sommåri tykka da kabrette, å fysst da sille bruke det ti' matvæte, blanda da kabrettâ mæ vatn ti' a blonde.
2. 'Er æ slig a blonde mæ úlíke talemål nò ti' dags.

Ubunden form eintal
blonde
Bunden form eintal
blondâ
Dativ eintal
blondunn
Ubunden form fleirtal
blondu
Bunden form fleirtal
blondun
Dativ fleirtal
blondó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2022)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Dreng Å. Tveiten / Gerd Mosdøl / G.B. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (19.02.2010)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (14.01.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (14.01.2015)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (08.10.2022)
Id fra gammalt system:
9038
Intern kommentar:
Tyding 2 IVH. Bergit Rike: mjåkkblånde = vatn og mjølk kabrettblånde = vatn og myse