ljåspite

kile til å stramme ljåreim med

Ubunden form eintal
ljåspite
Bunden form eintal
ljåspitâ
Dativ eintal
ljåspitunn
Ubunden form fleirtal
ljåspitu
Bunden form fleirtal
ljåspitun
Dativ fleirtal
ljåspitó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (22.01.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
8967