heiri (H)

hegre

Ubunden form eintal
heiri
Bunden form eintal
heiren
Dativ eintal
heirâ
Ubunden form fleirtal
heira
Bunden form fleirtal
heiran
Dativ fleirtal
heiró
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad / Ole Tom Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (16.12.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (06.01.2010)
Id fra gammalt system:
8905