føysingji

1. Ordet vert bruka om karar som har spesielt flotte klede på seg og viser flott framferd som folk legg merke til. Dei vil gjerne vise seg fram. Noko negativt.
2. person med noko for høge tankar om seg sjølv

Ubunden form eintal
føysingji
Bunden form eintal
føysingjen
Dativ eintal
føysingjæ
Ubunden form fleirtal
føysinga
Bunden form fleirtal
føysingan
Dativ fleirtal
føysingó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Ånund K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (05.11.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.08.2013)
Id fra gammalt system:
8853
Intern kommentar:
Tyding 2: GE