pústefudd'e

andpusten

Hankjønn
pústefudd'e
Hokjønn
pústefudd
Inkjekjønn
pústefullt
Fleirtal
pústefudde
Komparativ
mei' pústefudd'e
Superlativ
mest'e pústefudd'e
Bunden
 
Hankjønn
pústefuddi
Ho/inkjekjønn / feirtal
pústefudde
Komparativ hankjønn
mei' pústefuddi
Superlativ hankjønn
mest'e pústefuddi
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bjørgulv Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (22.10.2009)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (23.10.2009)
Id fra gammalt system:
8851