kraun'e

klagande person
Sjå også kraune.

Ubunden form eintal
kraun'e
Bunden form eintal
kraunen
Dativ eintal
kraunæ
Ubunden form fleirtal
krauna
Bunden form fleirtal
kraunan
Dativ fleirtal
kraunó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.10.2009)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.10.2009)
Id fra gammalt system:
8825