hottutt'e

torvete (uslått beitemark der sauene ikkje et)

Hankjønn
hottutt'e
Hokjønn
hottutt
Inkjekjønn
hottutt
Fleirtal
hottutte
Komparativ
mei' hottutt'e
Superlativ
mest'e hottutt'e
Bunden
 
Hankjønn
hottutti
Ho/inkjekjønn / feirtal
hottutte
Komparativ hankjønn
mei' hottutti
Superlativ hankjønn
mest'e hottutti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Landskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gunhild Espetveit
Registrert av:
Sigurd Brokke (10.09.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
8758