fillerugge (V)

sengeteppe vove av filler, sydd saman i dobbel breidde
Sjå også brossi og rugge

Mi brúke filleruggu ti' å leggje på tili.

Ubunden form eintal
fillerugge
Bunden form eintal
filleruggâ
Dativ eintal
filleruggunn
Ubunden form fleirtal
filleruggu
Bunden form fleirtal
filleruggun
Dativ fleirtal
filleruggó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Emne
Bruksting til hushaldet
Innlese av
Svein Jore (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (05.09.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (17.01.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (23.11.2005)
Id fra gammalt system:
875
Fillerugge / rugge
Fillerugge / rugge A fillerugge (ti' vístri) å a rugge (ti' hǿgri) hange på an vond'e i loptsvòlinn. photo_camera Svein Jore (18.08.2004)
Intern kommentar: