mòsegròp

holkil i undersida av ein laftestokk til plass for mose (tettingsmiddel)

Ubunden form eintal
mòsegròp
Bunden form eintal
mòsegròpí
Dativ eintal
mòsegròpinn
Ubunden form fleirtal
mòsegròpi
Bunden form fleirtal
mòsegròpin
Dativ fleirtal
mòsegròpó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.05.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
8620