ílǿgd'e (H)

andløgd, på gensa til å le

Hankjønn
ílǿgd'e
Hokjønn
ílǿgd
Inkjekjønn
ílǿgt
Fleirtal
ílǿgde
Komparativ
mei' ílǿgd'e
Superlativ
mest'e ílǿgd'e
Bunden
 
Hankjønn
ílǿgdi
Ho/inkjekjønn / feirtal
ílǿgde
Komparativ hankjønn
mei' ílǿgdi
Superlativ hankjønn
mest'e ílǿgdi
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (28.03.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (28.03.2009)
Id fra gammalt system:
8515