skjære

å slå skårar

Dreng æ an slamse kar'e, 'an skjærer fælt itt 'an slær i tykkengjinn.

Infinitiv
skjære
Presens eintal
skjærer
Presens fleirtal
skjære
Preteritum eintal
skjære
Preteritum fleirtal
skjære
Perfektum eintal
skjært
Imperativ eintal
skjær!
Imperativ fleirtal
skjæri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Knut K. Homme (2009)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa
Merk: Oftast heiter hankjønnsartikkelen enn i Hylestad og an i Valle.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (29.11.2008)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (04.12.2008)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (18.12.2008)
Id fra gammalt system:
8289
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål