narebiten

stiv og kald i andletet for skuld hard og kald vind om vinteren
Sjå også nari.

Hankjønn
narebiten
Hokjønn
narebití
Inkjekjønn
narebiti
Fleirtal
narebitne
Komparativ
mei' narebiten
Superlativ
mest'e narebiten
Bunden
 
Hankjønn
narebitni
Ho/inkjekjønn / feirtal
narebitne
Komparativ hankjønn
mei' narebitni
Superlativ hankjønn
mest'e narebitni
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Ver og føre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Jon B. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.10.2008)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (22.10.2008)
Id fra gammalt system:
8177