skaut

lite hovudplagg (sommarsplagg); vart bunde attom halsen, ikkje bunde i ein knut som det varte plagget (kyrkjeplagget).
Sjå også plagg og niveplagg.

Ubunden form eintal
skaut
Bunden form eintal
skauti
Dativ eintal
skautæ
Ubunden form fleirtal
skaut
Bunden form fleirtal
skautí
Dativ fleirtal
skautó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Klede og sko
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Jon B. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.10.2008)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (04.10.2008)
Id fra gammalt system:
8127