nèt

nøtt
Sjå også nèt (inkjekjønn)

Ubunden form eintal
nèt
Bunden form eintal
nètí
Dativ eintal
nètinn
Ubunden form fleirtal
nèta
Bunden form fleirtal
nètan
Dativ fleirtal
nètó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Planter, blomar og tre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.08.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (21.10.2004)
Id fra gammalt system:
804