plístreblekkji

liljekonvall

Ubunden form eintal
plístreblekkji
Bunden form eintal
plístreblekkji
Dativ eintal
plístreblekkjæ
Ubunden form fleirtal
plístreblekkji
Bunden form fleirtal
plístreblekkjí
Dativ fleirtal
plístreblekkjó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Planter, blomar og tre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.08.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
797