gýelèg'e (V)

hyklevoren, tilgjord, sjølvgod, "smiskande" (ordet vert ofte bruka om ein person som har gjort noko leitt mot ein annan, og neste gong han treffer vedkomande så er han like blid og fornøgd)

'An kåm så gýelèg'e, som det alli ha' sillt hendt nokå.

Hankjønn
gýelèg'e
Hokjønn
gýelèg
Inkjekjønn
gýelegt
Fleirtal
gýelège
Komparativ
gýelègare
Superlativ
gýelègaste
Bunden
 
Hankjønn
gýelègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
gýelège
Komparativ hankjønn
gýelègari
Superlativ hankjønn
gýelègasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Knut K. Homme (2013)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Torleiv T. Harstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (24.04.2008)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (30.04.2013)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (21.06.2013)
Id fra gammalt system:
7858