sivrekrulli

trekrull til å gjere opp eld med; vart laga med ein kvass kniv og når ein skar lange tak, så krulla "sivren" seg

Ubunden form eintal
sivrekrulli
Bunden form eintal
sivrekrullen
Dativ eintal
sivrekrullâ
Ubunden form fleirtal
sivrekrulla
Bunden form fleirtal
sivrekrullan
Dativ fleirtal
sivrekrulló
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (25.11.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
7580