suppe (H)

matrett laga av suppe, kjøt og poteter
Sjå også sói (V) og søyningji.

Ubunden form eintal
suppe
Bunden form eintal
suppâ
Dativ eintal
suppunn
Ubunden form fleirtal
suppu
Bunden form fleirtal
suppun
Dativ fleirtal
suppó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (22.11.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen
Id fra gammalt system:
7565