jinnjår

reiskap laga av jern til å stramme kring eit lagga kjerald

Ubunden form eintal
jinnjår
Bunden form eintal
jinnjårí
Dativ eintal
jinnjårinn
Ubunden form fleirtal
jinnjåri
Bunden form fleirtal
jinnjårin
Dativ fleirtal
jinnjåró
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.10.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
7515