lauvnív'e (H)

Rett sigd med "nebb" bruka til å styve lauv med

Ubunden form eintal
lauvnív'e
Bunden form eintal
lauvníven
Dativ eintal
lauvnívæ
Ubunden form fleirtal
lauvníva
Bunden form fleirtal
lauvnívan
Dativ fleirtal
lauvnívó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.08.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (09.09.2004)
Id fra gammalt system:
736