tóvslefjø̀l

vaskebrett til å tove tøy på Somme seier "tóslefjø̀l" eller "tóvefjø̀l)

Ubunden form eintal
tóvslefjø̀l
Bunden form eintal
tóvslefjø̀lí
Dativ eintal
tóvslefjø̀linn
Ubunden form fleirtal
tóvslefjø̀li
Bunden form fleirtal
tóvslefjø̀lin
Dativ fleirtal
tóvslefjø̀ló
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Kjelde (fritekst):
Gunhild Espetveit
Registrert av:
Bjørgulv Holen (29.08.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (20.03.2013)
Id fra gammalt system:
7307
Intern kommentar:
Tarald Nomeland: Tóvefjøl.