filúrlèg'e (V)

einkvan som ser lur eller skøyaraktig ut
Sjå også filúrleg (H) og filúri.

Hankjønn
filúrlèg'e
Hokjønn
filúrlèg
Inkjekjønn
filúrlegt
Fleirtal
filúrlège
Komparativ
filúrlègare
Superlativ
filúrlègaste
Bunden
 
Hankjønn
filúrlègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
filúrlège
Komparativ hankjønn
filúrlègari
Superlativ hankjønn
filúrlègasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (18.08.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (26.04.2013)
Id fra gammalt system:
7100
Intern kommentar:
Holen: lagt inn i både (H) og (V)-form