nubben

flau
Sjå også vare mæ og vare kåmen.

Hankjønn
nubben
Hokjønn
nubbí
Inkjekjønn
nubbi
Fleirtal
nubne
Komparativ
nubnare
Superlativ
nubnaste
Bunden
 
Hankjønn
nubni
Ho/inkjekjønn / feirtal
nubne
Komparativ hankjønn
nubnari
Superlativ hankjønn
nubnsati
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (10.08.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (25.04.2013)
Id fra gammalt system:
7014