meinsam'e

(å vere) til skade, ville nokon mein

Hankjønn
meinsam'e
Hokjønn
meinsam
Inkjekjønn
meinsamt
Fleirtal
meinsame
Komparativ
meinsamare
Superlativ
meinsamaste
Bunden
 
Hankjønn
meinsami
Ho/inkjekjønn / feirtal
meinsame
Komparativ hankjønn
meinsamari
Superlativ hankjønn
meinsamasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar , Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (10.08.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (10.08.2007)
Id fra gammalt system:
7010